Hvad er Delebolig ? / Hvad er en Delebolig ?

Hvad er en Delebolig ?

I det efterfølgende gives en kort gennemgang af strukturen. 

Via ”Delebolig” bliver du medejer af en lækker feriebolig i Spanien eller Frankrig. Du indgår i ejerskabet sammen med 5 andre, som du deler alle udgifter og brugen af boligerne med. 

Den løbende administration af boligerne varetages af ”Delebolig Administration”. Din sikkerhed er at ejerforeningen er opbygget på en sådan måde at alle er sikret de samme rettigheder gennem et gennemprøvet setup. Hver ejerandel giver ret til 2 måneders brugsret af boligen. Dette sker ved at hver ejer tildeles perioder til brug af boligen, og disse perioder roteres årligt, således at attraktive perioder fordeles ligeligt. 

”Delebolig administration” stiller booking kalender til rådighed, hvor også der er mulighed for at bytte uger i det omfang det er ønsket.

Administration af boligerne:

Du betaler hvert kvartal en fast fællesudgift, der dækker alle omkostninger til feriebolig og de tilknyttede administrationsomkostninger.

Du behøver ikke bekymre dig over administration, vedligeholdelse, udskiftning af inventar eller lignende. ”Delebolig administration" varetager alt på vegne af de enkelte investorer. Du booker bare din ferie og nyder den, din familie, venner eller kollegaer.

Op til 8 ugers ferie hvert år: 

Som udgangspunkt får du tildelt 8 fastlagte uger i boligen. Men erfaringsmæssigt er der god mulighed for at bytte uger med dine medejere. 

Du kan booke perioder som ønsket sålænge det er i henhold til de aftalte regler for brug af boligen. Og her stiller ”Delebolig adminstration” bookingsystem til rådighed der sikrer et klart overblik over, hvornår man kan gøre brug af sin bolig. 

Du ejer rent faktisk 1/6 del ferieboligen – ikke kun en brugsret! 

Typisk bruger de enkelte investorer 4-5 uger pr. år. Hvilket også giver mulighed for en mere spontan brug af ferieboligen. 

Delebolig ApS | Søndre Allé 2, DK-4600 Køge  | Tlf.: +45 56 63 50 07 | info@ccejendomme.com