Hvad er Delebolig ? / Salg af boligen igen

Salg af boligen igen

”Delebolig Administration” stiller naturligvis sin expertice til rådighed i tilfælde af at man ønsker at sælge sin delebolig andel.

I tilfælde man ønsker at sælge sin andel, vil vi sammen vurderer værdien på boligen dette sker via vores eksterne vurderingssansvarlige der derved sikrer en korrekt værdiansættelse. Her stiller ” Delebolig Administration” sit kundekartotek af potentielle købere til rådighed. Og i fællesskab fastsættes en realistisk pris for et fremtidigt salg.

Salgsprisen fastsættes med baggrund i de enkelte boligers værdi på salgstidspunktet sammenholdt med udbud og efterspørgsel.

Man er naturligvis også velkommen til selv at finde en køber, hvor ”Delebolig Administration” vil være behjælpelig med udfærdigelse af nye aftaler mellem køber og sælger. Og vi forestår naturligvis alt det praktiske ved at overføre aktierne til den nye køber.

Delebolig ApS | Søndre Allé 2, DK-4600 Køge  | Tlf.: +45 56 63 50 07 | info@ccejendomme.com