Hvad er Delebolig ? / Økonomi

Økonomi

Generelle oplysninger:
Ejendommene er alle velbeliggende, dette er det vigtigste kriterie når boligerne udvælges. Dette vil være med til at sikre at investeringen er mere sikker og stabil. Prisdannelse på boligmarkedet kan naturligvis variere fra område til område, og her er det igen vigtigt at kunne forvente at ”Delebolig” med deres erfaring vil være istand til at identificerer boliger med lav risko for markante prisfald. Med enhver investering vil der altid være en risko for prisfald, dette som følge af ændring i konjunkturerne eller en finanskrise som vi så i 2007/2008. Sådanne ændringer kan være svære at forudsige, men med udgangspunkt i at der er tale om en investering i feriebolig vil fokus heller ikke være på prisdannelsen på boligmarkedet.

”Delebolig” laver grundig research i hvert eneste land og område, således at driftsudgifterne er budgetteret realistisk med udgangspunkt i faktiske forholdt, endvidere er der i alle beregninger indregnet inflationsforventninger i forbindelse med fastsættelse af fremtidige driftesudgifter.

 De månedlige fællesudgifter vil typisk indeholde følgende udgiftsposter:
• Forsikringer
• Renovation
• Management fee
• Vedligeholdelse af bygninger
• Ejendomsskatter
• Administration og revision både i Danmark og de respektive lande

Vand, varme og el afregnes efter forbrug - og rengøring af eksternt firma er efter brug et krav. 

Alle ejere forudbetaler 3 måneders forbrug af fællesudgifter + 20% af et årsfællesudgifter, således at alle er sikret, hvis en eller flere ejere ikke betaler de løbende fællesudgifter.

I forbindelse med beregninger er der ikke indregnet eventuelle lejeindtægter fra udlejning, dette vil påhvile den enkelte ejer selv at opkræve samt evt. afregne skat heraf. ”Delebolig Administration” vil stille deres udlejningsplatform til rådighed for udlejning af uger man ikke selv benytter.

Skatteforhold:
Hvorledes beskatningen er for den enkelte investor kan afhænge af individuelle forhold. Er du i tvivl om, hvorledes en investering i anparter i en Delebolig vil påvirke din økonomi, opfordrer vi dig til at søge svar hos din egen rådgiver.

 

Delebolig ApS | Søndre Allé 2, DK-4600 Køge  | Tlf.: +45 56 63 50 07 | info@ccejendomme.com