Hvad er Delebolig ? / Delebolig kontra køb af egen feriebolig

Delebolig kontra køb af egen feriebolig

Fordelene ved at købe en Delebolig er mange – nedenstående præsenterer vi de væsentligste.

 Økonomi:
Investeringen samt den daglige drift deles ligeligt mellem medejerne. Derved opnår man en bedre bolig i forhold til selv at skulle købe en bolig.

Enkel administration:
Eventuelle skader udbedres med det samme – og der er løbende kontrol af standarden på den enkelte bolig. Alle medejere får løbende information via ejendommens hjemmeside om eventuelle forbedringer, skader eller væsentlige forhold omkring boligen.  

Fleksibilitet:
Alle har mulighed for at købe andele i flere forskellige boliger i forskellige lande og derved får det der svarer til den enkeltes ønsker. Det er også muligt at købe flere andele i samme bolig hvis man har behov for flere uger i den enkelte bolig. 

Begrænset risiko:
Ejerstruktur og Administration er reguleret gennem godkendte aftaler, hvor alle forhold er reguleret for at sikre den enkelte medejer.  

Indkøbsstrategi:
”Delebolig Administration” har mangeårig erfaring i de enkelte områder og dette er med til at sikre at de boliger der købes opfylder kravene til en bolig egnet som delebolig. Endvidere afgør hver enkelt ejer selv hvilken bolig der er attraktiv for netop dem.

Delebolig ApS | Søndre Allé 2, DK-4600 Køge  | Tlf.: +45 56 63 50 07 | info@ccejendomme.com